Valdkonnaülesed stipendiumid

Lähiajaloo Sihtkapital

Fondi eesmärk on toetada Eesti lähiajaloo sündmuste jäädvustamist tulevaste põlvede jaoks

Helga ja Elmar Minnuse mälestusfond

Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilaste ning noorte teadlaste ja õppejõudude õpinguid ja enesetäiendamist Rootsi ülikoolides.

Scholarship for internship in EU

Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ üliõpilaste praktika läbimist Euroopa Komisjoni juures.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium

Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele, kelle uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.

Tartu Ülikooli teaduskooli fond

Olümpiaadidel edukalt osalenud TÜ teaduskooli õpilaste toetamiseks

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium

Toetab ühe õpetajakoolituse õppekaval tudeeriva üliõpilase õpinguid

Tartu Ülikooli Raefond

Toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd.

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee autorile

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfond

Majanduslikku abi vajavate Tartu Ülikooli üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks.

Udo Mällo stipendium

Kõigi avalik-õiguslike ülikoolide edukate üliõpilaste toetuseks