Sotsiaalteadused

Corpore kommunikatsioonistipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste õpinguid.

Fontes PMP stipendium

Organisatsioonide ja inimeste juhtimise valdkonnas teadustööd tegevatele doktorantidele

Jüri Uluotsa Fond

Riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alase teadustöö toetuseks

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Arstiteaduskonna doktorantide, teadustööd tegevate arst-residentide ning majandus ja sotsiaalteaduskonna poliitilis-riiklike erialade magistrantide ja doktorantide toetuseks

Flory ja Erik Kalve stipendiumi Fond

Majandusteaduskonna üliõpilaste ja noorteadlaste teadusliku uurimistöö ja edasiõppimise ning enesetäiendamise toetamiseks.

Edith Reimani stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada kõikide avalik-õiguslike ülikoolide naismagistrantide teadustööd sotsaal- või humanitaarteaduste valdkonnas.

Perekond von Tschishevsky mälestusfond

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.

Raivo Vare stipendiumi Fond

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste teadustöö toetuseks riigi- ja haldusõiguse valdkonnas.

Reet Montoneni Mälestusfond

Kliinilise lapsepsühholoogia valdkonna magistrantide ja doktorantide toetuseks.

Karl ja Erika Inno stipendiumi Fond

Majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppe finantsharu üliõpilaste toetamiseks.