Meditsiiniteadused

Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud.

Professor Lembit Allikmetsa stipendiumifond

Professor Lembit Allikmetsa stipendiumi eesmärk on toetada TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekavade üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.

Südameapteegi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisori õppekava kõikide tasemete edukaid üliõpilasi.

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd.

TÜ Teaduskooli Jaan Tallinna stipendium

Stipendiumifondi eesmärgiks on teaduskooli edukate õpilaste ja vilistlaste õppereiside finantseerimine.

Professor Ülo Leppiku stipendium

Stipendium on mõeldud neuroloogia alase uurimistöö toetuseks.

Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse (SIME) fond

Fondi eesmärk on koguda ja vahendada annetusi ning toetusi SIME ettevõtmistele.

Linda Martis-Jaansoni Fond

Toetab kehakultuurialaseid magistriõpinguid Tartu Ülikoolis

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Arstiteaduskonna doktorantide, teadustööd tegevate arst-residentide ning majandus ja sotsiaalteaduskonna poliitilis-riiklike erialade magistrantide ja doktorantide toetuseks

Liisa Kolumbuse Mälestusfond

Eesti päritolu teadlaste ja üliõpilaste arstiteaduslike uuringute ja õpingute toetamine.