Toetusviisid

TÜ sihtasutus jagab stipendiume üliõpilastele, teadlastele ja õppejõududele ning aitab koguda annetusi Tartu Ülikoolile oluliste eesmärkide täitmiseks. Tehtud annetus võimaldab toetada üliõpilaste haridustee jätkamist, tunnustada tunnustamist väärivaid üliõpilasi, õppejõude ja teadureid ning kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.

Tänu toetajatele oleme andnud stipendiume enam kui 1000 silmapaistvale üliõpilasele ja teadlasele kogusummas üle 1,6 miljoni euro.

Annetuste tegemiseks on mitu võimalust - saab teha annetuse juba olemasolevatesse fondidesse, luua uus nimeline stipendiumifond või toetada käimasolevaid kampaaniaid.

  • Meil on enam kui 90 stipendiumifondi, mille seast saab valida toetamiseks meelepäraseima siin.
  • Kui on soov luua uus nimeline stipendium, siis rohkem infot leiab siin.
  • Kui on soov toetada mõnda käimasolevat kampaaniat, siis meelepäraseima saab leida siin
  • Samuti võitab sihtasutus vastu mitterahalisi varalisi annetusi, näiteks testamendi alusel tehtud pärandusi, kinnisvara, väärtpabereid.
Väärtpaberite ja mitterahaliste varaliste annetuste, samuti välisarveldustega seotud küsimuste lahendamiseks tuleks ühendust võtta sihtasutuse esindajaga.

Andke meile oma toetussoovist teada aadressil tysiht@ut.ee või võtke ühendust telefonil 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker, TÜ sihtasutuse juhataja)

Leiame üheskoos sobivaima lahenduse!