TÜ teaduskooli fond

Tartu Ülikooli teaduskooli fond on loodud eesmärgiga koguda ja vahendada annetusi ning toetusi Tartu Ülikooli teaduskooli ettevõtmistele  ja koolinoorte erialase eneseteostusega seotud ettevõtmistele (aineolümpiaadid, erialavõistlused, suvekoolid, rahvusvahelised olümpiaadid ja võistlused, arengustipendiumid jne.) .