Mida pakutakse

Mida pakub Tartu Ülikooli Sihtasutus oma toetajatele?

Nimeliste stipendiumifondide loomine:

Eraisikud:
Nimelise stipendiumifondi algkapitaliks on 50 000 eurot, mida saab hiljem suurendada. Nimelist stipendiumi makstakse välja mitte vähem kui 640 eurot aastas. Kui algkapitali investeerimisest tulenev kasum on väiksem, siis kokkuleppel annetajaga makstakse stipendiume välja näiteks iga kahe aasta tagant.

Otserahastamisega stipendiumi puhul algkapital puudub ja toetaja rahastab vastavalt lepingule iga-aastaselt ühte või mitut stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus peab olema vähemalt 1 000 eurot.

Ettevõtted:
Ettevõtete ja organisatsioonide nimelise stipendiumifondi algkapitaliks on 50 000 eurot, mida saab hiljem suurendada. Nimelist stipendiumi makstakse välja mitte vähem kui 640 eurot aastas.

Otserahastamisega stipendium sarnaselt eraisiku otserahastamisega stipendiumiga.

Muud tänuviisid