Maksudega seotud küsimused

Tartu Ülikooli Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (TmS pr 11 lg 1).

Residendist juriidilise isiku annetused sihtasutusele on maksuvabad 3% ulatuses samal aastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10 % ulatuses 1. jaanuariks lõppenud viimase kalendriaasta kasumist (TmS pr 49 lg 2 pn 1-2).

Residendist füüsilise isiku annetused sihtasutusele on tulumaksuvabad 5% ulatuses maksustamisperioodi tulust (TmS pr 27 lg 1). Annetuse tegemisel palume pangaülekande selgitustesse märkida oma isikukood, mis kindlustab annetuse kajastamise Teie eeltäidetud tuludeklaratsioonis.