Kuidas austatakse

Kuidas austab Tartu Ülikool oma toetajaid?

Tartu Ülikooli ees teeneid omavate isikute, asutuste ja organistasioonide austamise viisid on määratud TÜ rektori käskkirjaga 15. jaanuarist 1996. a.

Mitmeid kehtestatud austamise viise oleks võimalik kasutada ka rahalise toetuse teinud isikute ja organisatsioonide puhul:

TÜ auliikmeks nimetamine
Vastavalt statuudile:
1. TÜ auliikmeks nimetatakse isikuid, asutusi ja organisatsioone, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud ülikooli põhikirjalise eesmärgi saavutamisele.

2. Materiaalse toetuse osutamise korral võidakse auliikme nimetus anda siis, kui toetuse suurus on enam kui ………….eurot.

TÜ medaliga autasustamine
Vastavalt statuudile:
1. Tartu Ülikooli medaliga autasustatakse pikaajalise eeskujuliku tööga silma paistnud ülikooli töötajaid ja ülikooli ees suuri teeneid omavaid isikuid väljaspoolt ülikooli. Ülikoolil on olemas nii suur kui väike tänumedal.

Tänukirjaga autasustamine
Vastavalt statuudile:
1. Tänukirjaga autasustatakse nii ülikooli töötajaid kui ka isikuid, asutusi ja organisatsioone väljastpoolt ülikooli.

Loomulikult peab Tartu Ülikooli Sihtasutus kõiki annetajaid meeles omapoolse tänukirjaga.

On veel mitmeid teisi austamisvõimalusi, näiteks:

  • aparatuuri ostmist toetanud isiku või ettevõtte andmetega nimesildi paigutamine aparaadile vmt.;
  • hoone või ruumi remonti toetanud isiku või ettevõtte nimega plaadi avamine hoonel või ruumis;
  • õpperuumi- või hoone nimetamine annetaja soovi kohaselt jms.