Miks toetada haridust

Haridus kujundab ja kannab edasi väärtushoiakuid ning mängib olulist rolli majanduse ja ühiskonna arengus laiemalt. Tartu Ülikooli Sihtasutuse eesmärgiks on toetada stipendiumite ning preemiate loomise teel ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd, et toetada üliõpilaste haridustee jätkamist, tunnustada tunnustamist väärivaid üliõpilasi, õppejõude ja teadureid ning kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.

2016. aasta 1. jaanuarist hakkas kehtima Tartu Ülikooli uus põhikiri, mille järgi on Tartu ülikoolis neli valdkonda: meditsiiniteaduste valdkond, loodus- ja täppisteaduste valdkond, sotsiaalteaduste valdkond ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkond.  Ülikoolis õppimist ja teaduse tegemist toetab terve hulk ülikooli asutusi ja institutsioone. Nimetatud nelja valdkonna alla koondub kakskümmend üheksa instituuti ja kolledžit ning valdkonnavälised ülikooli asutused, näiteks viis muuseumi, raamatukogu oma peaaegu viie miljoni raamatuga, botaanikaaed, tehnoloogiakeskus, spordibaasid jne.

Käesolev rubriik on mõeldud selleks, et Tartu Ülikooli teadusvaldkonnad, teadlased ja üliõpilased saaksid avalikkusele tutvustada teadusprojekte, millele vajatakse rahalist toetust, kaastöötajaid, tehnilist varustust ja know-how ressursse. Samuti leiab siit ideid ettevõtja, milliseid valdkondi Tartu Ülikooli õppe- ja teadustöös saaks toetada ja sellega aidata kaasa Tartu Ülikooli ning ühiskonna arengule laiemalt ning suurendada oma ettevõtte eduvõimalusi rakendades koostöös sündinud tehnoloogiaid.