Otsusta heategevuse struktuur

Enamik heategevuse väljakujunenud praktikatest käib ühel alljärgnevatest viisidest:

  • Ettevõtja poolt rahastatav allfond. Statuudis määratletud korrale toimiv pikaajaline toetusprogramm, mille ettevõte loeb juba tegutseva heategevusfondi juurde (näiteks Tartu Ülikooli Sihtasutus). Eelises on võimalus rakendada maksusoodustusi ning osta mittetulundusühingult sisse heategevusega seotud teenused (kapitali haldamine, stipendiumikonkursside korraldamine, komisjonide kokkukutsumine, otsustusprotsessi juhtimine ning avalikkuse teavitamine), deklareeritakse iga-aastaselt maksuametile kui maksustamisest mahaarvatav heategevus;
  • Ettevõtja poolt rahastatav sihtotstarbeline projektitoetus. Toetuslepingu kohaselt toimiv pikaajaline ühekordne toetusprogramm uurimissuuna, teadustöö, õppetöö, labori tehnoloogilise sisustamise või muu materiaalse või immateriaalse väärtuse parendamiseks , mille haldamiseks sõlmib ettevõte kolmepoolse lepingu projekti koordinaatori (heategevusega seotud mittetulundusühing) ning toetuse saaja vahel, mis deklareeritakse iga-aastaselt maksuametile kui maksustamisest mahaarvatav heategevus;
  • Heategevusprogramm. Ettevõtte poolt hallatav , kontrollitav ja rahastatav programm, mida juhib ettevõtte enese turundusosakond;
  • Sponsorleping. Lepingus sätestatakse, kuidas ja millises mahus toetuse saaja rakendab kokkulepitud tegevusi ning kuidas ta ettevõtet oma tegevuses reklaamib ja esile tõstab. Toetajaettevõtte jaoks on siin tegemist ettevõtlusega seotud reklaami kuludega;

Lisainfo ja kontakt: TÜ Sihtasutus