Määra kindlaks heategevuse eelarve

Organisatsiooni heategevuse eelarve kindlaksmääramiseks on praktikas kaks enamlevinud viisi:

  • Kindel protsent maksueelsest kasumist (ettevõttekeskse lähenemise korral) või müügikasumist (tootekeskse lähenemise korral);
  • Aastaeelarve kindlaksmääramine iga eelarveaasta kohta eraldi (eelarvmahtu, senist kogemust, uusi tegevuseesmärke ning laekunud atraktiivseid kostöötaotlusi silmas pidades);

Heategevusele kulutatava eelarve maht võib kõikuda ettevõtete lõikes ning lähenemisest sõltuvalt (näiteks võib kasumliku tooteliini edendamiseks sotsiaalsuunitlusega turunduskampaania käigus maksta toetusteks kuni 10% müügikasumist, samas kui maksueelse kasumi põhine lähenemine piirdub heal juhul mõne protsendiga).

Sobiva suunda andva orientiirina võib kasutada ka näiteks tulumaksuseadusest (TMS § 11 lõige 1 ning § 49 lõige 2) lähtuvaid summasid, mida ettevõttest toetajal on õigus maha arvata oma aruandeperioodi maksustatavalt tulult:

  • 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksetelt;
  • 10% viimase majandusaasta maksueelsest kasumist;

ARVE JA FAKTE

1996.aastast toimiva CWT Estonia (varem Kaleva Travel)  ja Tartu Ülikooli sihtasutuse vahelise koostöölepingu alusel saavad Tartu Ülikooli töötajad CWT Estonia teenuseid kasutades mitmeid lisasoodustusi piletite ostmisel, viisade ja kindlustuse vormistamisel. Teatud protsent ülikooli töötajate poolt kasutatud reisiteenuste maksumusest lisatakse igal aastal CWT reisistipendiumi kapitalile;

– 2003. aastast on samal printsiibil toimimas AS Estravel reisisihistipendium

– 2012.a. sõlmis Swedbank Tartu Ülikooli sihtasutusega koostöölepingu sihttoetuse väljamaksmiseks, mille käigus toetatakse ärieetikaalast uurimis- ja õppetööd kõikides avalik-õiguslikes kõrgkoolides.


Lisainfo ja kontakt: TÜ Sihtasutus