460

Fondid

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis.
Vaata lähemalt

Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud.
Vaata lähemalt

Professor Lembit Allikmetsa stipendiumifond

Professor Lembit Allikmetsa stipendiumi eesmärk on toetada TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekavade üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.
Vaata lähemalt

Loova Täppisteaduse fond

Fondi eesmärk on koguda ja vahendada toetusi Tartu Ülikooli täppisteaduste valdkonna (füüsika, keemia, matemaatika) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe taseme üliõpilastele, kelle teadus- või arendustöö või muu valdkonda toetav tegevus paistab silma loovuse ja uudse lähenemise poolest.
Vaata lähemalt

ITEE stipendiumi fond

Stipendiumifondi eesmärk on koguda annetusi ja toetusi IKT valdkonna üliõpilastele stipendiumide maksmiseks.
Vaata lähemalt

Lähiajaloo Sihtkapital

Fondi eesmärk on toetada Eesti lähiajaloo sündmuste jäädvustamist tulevaste põlvede jaoks
Vaata lähemalt

Alan Roy Katritzky stipendiumifond

Fondi eesmärk on toetada ja populariseerida keemiaalaseid õpinguid ja teadustööd.
Vaata lähemalt

Südameapteegi stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisori õppekava kõikide tasemete edukaid üliõpilasi.
Vaata lähemalt

Corpore kommunikatsioonistipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste õpinguid.
Vaata lähemalt

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd.
Vaata lähemalt