2017. aasta Karine ja Martin Koobase stipendium

Stipendiumi eesmärk on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu.

Välja on kuulutatud neli 1500 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

2017. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Välja on kuulutatud üks 5000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

2017. aasta Perekond von Tschishevsky Mälestusfond

Stipendiumifondi asutas oma abikaasa mälestuseks Torontos elav pr. Nadia Walter-Tschisevsky.

Välja on kuulutatud kuni viis 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

2017. aasta Ruth Käbini nimeline stipendium

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumit saavad taotleda:

  1. meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega;
  2. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Valdkonnad

2017. aasta Nadia Walteri stipendium

Välja on kuulutatud kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Valdkonnad

2017. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

2017. aasta Edith Reimani stipendium

indla vappVälja kuulutatakse üks 1 500 euro suurune stipendium. Stipendiumi rahastab Korporatsioon Indla.

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Seotud fondid

Edith Reimani stipendium

2017. aasta Ahti Pae stipendium

Ahti Pae Mälestusfondi asutasid 24. veebruaril 1987 Stockholmis Korp! Fraternitas Estica, Eesti Sõjaveteranide Sõprusühing Rootsis ja Rootsi Eestlaste Esindus eesti rahvuspoliitilises töös osalenud Ahti Pae (surn. 1978) mälestuseks.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium.

Vaata lähemalt

Periood

2017-03-01 2017-04-01

Valdkonnad