2017. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium

Väja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.

Vaata lähemalt

Periood

2017-05-01 2017-06-01

Valdkonnad

2017. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium

Riigi Kinnisvara AS stipendium

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule.

Taotleja uurimistöö teema peab olema seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.

Stipendiumifondi suurus on 9000 eurot. Magistriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus 1818 eurot ning  doktoriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus on 2727 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

Vaata lähemalt

2017. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest.

Välja on kuulutatud üks 1500 euro suurune stipendium.

Vaata lähemalt

2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumide eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

Välja antakse kolm 1280 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.

Vaata lähemalt

Periood

2017-05-01 2017-06-01

2017. aasta Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium

Voldemar Siimoni Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.

Välja on kuulutatud kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit (stipendiumite lõpliku arvu otsustab komisjon).

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-06-01

2017. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Stipendiumifondi suurus on 8000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida eesti rahvusest majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

Valdkonnad

2017. aasta Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud.

Stipendiumi suurus on 500 eurot.
Stipendiumi rahastajad on Martin ja Kerli Mooses. 

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-05 2017-06-05

Valdkonnad

2017. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

Välja kuulutatakse viis 2000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Puhk-Mörneri stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-, õigusteaduse- ning eriti õigusajaloo-alase uurimistegevuse toetamine Tartu Ülikoolis.

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Fondi eesmärk on edendada Eesti innovaatilist arengut: (1) toetades astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel, (2) toetades teadmiste populariseerimist noortes teadusliku maailmapildi kasvatamiseks.

Välja on kuulutatud üks 2000 euro suurune stipendium.

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele

Eesti Muusika- ja teatriakadeemia üliõpilasele mõeldud stipendium on loodud perekond Maimetsa poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele annetatud summaga.

Välja on kuulutatud üks 1 280 euro suurune stipendium.

2017. aastal toetatakse stipendiumiga ühe Eesti Muusika- ja teatriakadeemia kompositsiooni eriala eduka üliõpilase õpinguid.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Heinz Martin Ederma stipendium

Heinz Ederma stipendiumifond on asutatud pr. Ülle Ederma poolt 1994. aastal oma abikaasa Heinz Ederma mälestuseks. Stipendiumi makstakse orgaanilist peensünteesi õppivale üliõpilasele, magistrandile või doktorandile.

Välja kuulutatakse üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

2017. aasta Heino Kruse stipendium

Fondi eesmärk on teadusliku uurimistöö edendamine ning noorte teadlaste ja üliõpilaste toetamine Tartu Ülikoolis.

Välja on kuulutatud kaks 1500 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ meditsiiniteaduste valdkonna kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega. Stipendiumi eesmärk on toetada üliõpilaste ja noorteadlaste õppe- ja teadustööd nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

Valdkonnad

2017. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

Stipendiumi(de) eesmärgiks on populariseerida meditsiinitehnoloogia (meditsiinifüüsika ja biomeditsiinitehnika) eriala õppimist Tartu Ülikoolis.

Välja on kuulutatud üks 1500 euro suurune stipendium.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ning biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistrandid.

Vaata lähemalt

Periood

2017-04-01 2017-05-01

Tulevad stipendiumikonkursid