Stipendiumi aruande esitamine

Stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta tuleb esitada vastavalt TÜ sihtasutuse ja stipendiaadi vahel sõlmitud lepingule sisuline- ja kuluaruanne, koos kuludokumentidega.

Täidetud aruande vormi võib saata digiallkirjastatult koos kuludokumentidega e-posti teel aadressil tysiht@ut.ee või paberkandjal koos lisatud kuludokumentidega aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu.

Avalikkuse teavitamine

Võimaluse korral palume stipendiaadil nimetada asjakohastes dokumentides ja esinemistel lähetuse toetajana Tartu Ülikooli sihtasutusust. Konverentsil esinemise korral võib lisada ettekandele logo või viidata toetusele teksti sees alljärgnevalt:

  • Uurimistöö/ettekande/õppetöö läbiviimist toetas Tartu Ülikooli sihtasutus /stipendiumifondi nimi/ kaudu.
  • This research/study/paper was supported by University of Tartu Foundation through /Scholarship Fond name/.

Lisaküsimuste korral pöördu aadressil tysiht@ut.ee või helista telefonil 737 5852