Kuidas stipendiumit taotleda?

Stipendiumi taotlemiseks toimi järgmiselt:

Väljakuulutatud ja aktuaalsed stipendiumikonkursid leiab taotleja TÜ Sihtasutuse koduleheküljelt stipendiumikalender rubriigist. Kui oled sobiva stipendiumi leidnud, täida stipendiumitaotlus.

Esimese sammuna soovitame alla laadida taotluse vormi, mille saad rahulikult oma arvutis ära täita ja hiljem stipendiumitaotlusele lisada. Taotluse vorm sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, stipendiumi kasutamise kava ja taotleja majandusliku hetkeolukorra kirjeldust. Taotluse vorm tuleb lisada elektroonilisele taotlusele pdf formaadis.

Elektrooniline stipendiumitaotlus sisaldab ka õppejõu soovitust. Soovituskirja ei pea taotlusele eraldi failina lisama. Soovituskirja jaoks on vaja vastavasse välja kirjutada soovitaja nimi ja e-posti aadress. Taotluse kinnitamisel saadab süsteem sellel aadressil e-kirja palvega kirjutada soovitus konkreetse stipendiumi taotlemiseks. Hea mõte on eelnevalt soovitajaga soovituse andmises kokku leppida.

Kui soovituskirja ei ole stipendiumi kuulutuses nõutud, võib vastavale väljale sisestada enda e-posti aadressi ning saabuvat automaatkirja võib siis lihtsalt ignoreerida.

Soovituskirjade puhul ei ole paika pandud otseseid juhendeid või nõudeid, kuid juhendaja võiks soovituses välja tuua taotleja lühikese iseloomustuse ning samuti selle, miks on taotleja antud stipendiumile sobiv kandidaat ning mille põhjal seda hindab (õppetöö tulemused, teadustöö tulemused, ühiskondlik tegevus, majanduslik olukord jms).

Kui stipendium nõuab täiendavate dokumentide esitamist (essee, teadustöö kokkuvõte, resümee, vastuvõtva kõrgkooli kinnituskiri jmt.), siis need on samuti võimalik stipendiumitaotlusele lisada. Kuna süsteem lubab vaid ühe lisadokumendi sisestamist, siis rohkemate failide puhul tuleb need kokku pakkida üheks zip-failiks ning seejärel taotlusele lisada.

Kui kõik vajalik on sisestatud ja taotlus kinnitatud, annab süsteem teada, et taotlus on edukalt esitatud.

Sihtasutus omab reaalajas ülevaadet, mitu avaldust on konkreetsele konkursile laekunud. Kui stipendiumitaotluse kirjutajal on kahtlus, et tema taotlus on mingil põhjusel kaotsi läinud (brauserilehekülg suleti laadimisprotsessis, katkes võrguühendus vms.), saab seda telefoni või e-maili teel üle küsida.

Lisaküsimuste korral stipendiumikonkursside ja -taotluste osas anname informatsiooni ning oleme vajadusel abiks taotluste täitmisel.

Korduma kippuvad küsimused:

  • Kas mitut stipendiumi saab taotleda? Saab, aga määrata võib semestri jooksul ainult ühe stipendiumi. Mitmele stipendiumile kandideerides ei saa lisada eelistusi. Valik toimub vastavalt sellele, millise stipendiumi komisjon oma otsuse esimesena ära teeb.
  • Kas on lubatud stipendiumit uuesti taotleda, kui varasemalt on antud stipendium juba määratud? Jah. Kui statuudis ei ole teisiti märgitud, siis stipendiumile võib kandideerida ja stipendiumi võib määrata stipendiaadile korduvalt, kui stipendiaadil on sihtasutuse ees kohustused täidetud.
  • Kuidas saata mõne stipendiumi puhul vajalikke lisadokumente? Võimaluse korral võib lisada elektroonilisele stipendiumitaotlusele (mitme faili puhul pakkida kokku zip-failiks), saata e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee või paberkandjal SA postiaadressil või siseposti kaudu.
  • Kas taotlus võib olla ka paberkandjal? Eelistame elektroonset taotlust, kuna seda on taotluste suure hulga juures lihtsam menetleda.
  • Kui täpne peab taotluses olema eelarve? Eelarve on prognoos ja peab kajastama üliõpilase plaani stipendiumi kasutamise osas üldisemalt. Täpse ülevaate annab aasta pärast stipendiumi saamist koostatav aruanne.
  • Millist kuupäeva järgida, kui statuudis on väljakuulutatust erinev tähtpäev? Kindlasti järgida väljakuulutatud tähtpäeva.

Vaadake ka teisi rahastusvõimalusi ja mitteriiklike stipendiumeid: http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/toetused

Lisaküsimuste korral pöördu julgelt aadressil tysiht@ut.ee või telefonil 737 5852 (Katrin Pärn)