2018. aasta Ahti Pae stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Ahti Pae stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Ahti Pae Mälestusfondi asutasid 24. veebruaril 1987 Stockholmis Korp! Fraternitas Estica, Eesti Sõjaveteranide Sõprusühing Rootsis ja Rootsi Eestlaste Esindus eesti rahvuspoliitilises töös osalenud Ahti Pae (surn. 1978) mälestuseks.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 1 000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest

ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2018

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)