2012.a. Edith Reimani stipendium

2012. aastal pälvisid Edith Reimani stipendiumi TÜ filosoofiateaduskonna magistrant Mariliis Toomiste ja TÜ õigusteaduskonna magistrant Kärt Pormeister.

Stipendiumi eesmärgiks on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Välja kuulutatakse kaks 1 500 euro suurust stipendiumi

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel);

  • väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega;

  • ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.
Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistrandid (naised), kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai

Elektrooniline taotlusvorm asub sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi" ja sisaldab taotleja CV-d, ülevaadet ühiskondlikust ja teadustegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet.

Paberil esitatavad dokumendid palume saata TÜ Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu ja elektroonilised dokumendid e-aadressile tysiht@ut.ee