Nõukogu

Tartu Ülikooli Sihtasutuse tegevuse peasuunad kavandab 6 – 8 liikmeline nõukogu. Nõukogu korraldab Sihtasutuse juhtimist ning kontrollib selle tegevust. Nõukogu nõusolek on vaja kõikide suuremahuliste varade kasutamist ja käsutamist puudutavate tehingute tegemisel.

Sihtasutuse nõukogu valiti 22. juunil 2016. aastal ja põhikirja järgi on valitava nõukogu volituste tähtaeg 4 aastat.

Sihtasutuse nõukogu:

Sihtasutuse nõukogu valitakse igal 4 aasta järel ümber: ühe liikme määrab nõukogusse Tartu Ülikooli nõukogu ja ühe liikme Tartu Ülikooli senat ning ülejäänud liikmed valitakse toetajate poolt. Nõukogu liikmete töö toimub vabatahtlikkuse alusel ja nõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu ei maksta.