Juhtimine

Sihtasutuse strateegilist juhtimist teostab 8-liikmeline nõukogu, mille praegune koosseis alustas tööd 22. juunil 2016. aastal ja volitused kehtivad 4 aastat.

Sihtasutuse tegevust juhib üheliikmeline juhatus

Alates 1. juunist 2015.a. on sihtasutuses ametis assistent, kes toetab juhatuse liiget sihtasutuse tegevuste elluviimisel.