Investeerimistegevus

Tartu Ülikooli Sihtasutuse rahalised vahendid koondatakse põhikapitali, mille ülesandeks on tagada Sihtasutuse stipendiumite, preemiate ja toetuste järjepidevus. Järjepideva tegevuse abil garanteeritakse nimeliste annetuste tegijate nime ning annetuste eesmärgi aastast aastasse korduva teadvustamisega.

Väljamakseid stipendiumifondidest tehakse vaid põhikapitali investeerimisest saadud kasumi arvelt. Põhikapitali investeerimist teostab sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud investeerimisdeklaratsiooni alusel professionaalse turuosalisena Swedbank, kelle ülesanne on rakendada parimad oskused Sihtasutuse rahaliste vahendite kindlaks arendamiseks.

Põhikapitali puutumatuna hoidmine ja ainult investeerimisest saadud kasumist teostatud väljamaksed tagavad Sihtasutuse püsivuse ja pideva tugevnemise ning võimaldavad stipendiumite maksmist ka majanduslikult rasketel aegadel.