Eesmärgid

Tartu Ülikooli Sihtasutus loodi 7. juulil 1997. aastal sihtotstarbelise majandusliku toetuse vahendamiseks ülikoolis asuvate või ülikooliga seotud adressaatideni. Sihtasutuse tegevuse määravad ära ülikooli huvid ja ülikooli toetamiseks koondunud inimesed. Eelkõige aidatakse kaasa ülikooli ja äriettevõtete, omavalitsuste, erinevate organisatsioonide ning eraisikute vaheliste sidemete arendamisele.

Tegevusaastate jooksul on sihtasutusele annetustena laekunud üle 3 miljoni euro ja sihtasutuse juurde on loodud üle 90 erineva fondi ja stipendiumi. Stipendiumite ja toetustena on välja makstud üle 1,2 miljoni euro rohkem kui 700-le üliõpilasele ja teadurile.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse eesmärgiks on toetada stipendiumite ning preemiate loomise teel ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd.

Kõikides oma tegevusprioriteetides peab sihtasutus kinni Tartu Ülikooli vajadustest ja oma investeeringud teostatakse kooskõlas Tartu Ülikooli arengu- ja tegevuskavaga.

Tartu Ülikooli Sihtasutus:

  • kogub annetusi nii kodu- kui ka välismaalt Tartu Ülikoolile ja
    ülikooliga seotud ettevõttmistele;
  • annab välja preemiaid ja stipendiume;
  • vahendab sihtotstarbelisi toetusi ülikooliga seotud projektidele;
  • finantseerib uurimisprogramme;
  • organiseerib vabade vahendite ja stipendiumikapitalide investeerimist ning investeeringuportfelli haldamist;
  • paigutab toetusena laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt, arvestades sihtasutuse teisi eesmärke ning Tartu Ülikooli arengu- ja tegevuskava.