2013.a. KPMG stipendium

Periood

01-03-201301-04-2013

KPMG stipendiumi 2013.a. pälvis majandusteaduskonna 2. aasta bakalureuseõppe üliõpilane Mari Mägi.

Stipendiumi suurus on 1300 eurot

Taotluste esitamise tähtaeg on  1. aprill 2013

Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:

  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 90 EAP ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 60 EAP ja silmapaistvad õpitulemused;
  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
  • valmisolek kohtuda  KPMG Baltics OÜ esindajatega.

Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel.

Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820

e-post: tysiht@ut.ee