2013.a. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

2013. aasta kevadsemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi:

Annika Jaansoo, majandusteaduskonna 1. aasta doktorant

Mart Raamat, riigiteaduste eriala 2. aasta magistrant

Eva Roomets, 3. aasta arst-resident

Liisi Rammo, proovisori eriala 5. aasta üliõpilane

Kristi Markna, proviisori eriala 4. aasta üliõpilane

Mare Vinnal, 3. aasta arst-resident

Maret Kruus, õigusteaduskonna 2. aasta magistrant

 

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 10 000 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
• Tartu Ülikooli majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Konkursi tähtaeg on 1. juuni

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:
• elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab
– isikuandmeid
– ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest
– põhjendust stipendiumi taotlemiseks
– ülevaadet erialasest teadustegevusest
– juhendaja soovitust
– stipendiumi kasutamise eelarvet
* vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juunikuus.