2017. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Välja on kuulutatud üks 5000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel;
  • ülevaade eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst ja põhjendus, kuidas see seondub biomeditsiini valdkonnaga (kuni 2 lk, võib lisada ka taotluse vastavasse lahtrisse);
  • juhendava õppejõu soovitus (elektroonilise taotluse osa – vajalik lisada vaid soovitaja e-maili aadress ning pärast taotluse esitamist läheb vastavale aadressile automaatkiri palvega üles laadida soovituskiri);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotluses võib jätta täitmata punkti 7. “Stipendiumi kasutamise eelarve”.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852, 56 571 221 (Katrin Pärn)

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Stipendium antakse üle oktoobris 2017.