2017. aasta Puhk-Mörneri stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-, õigusteaduse- ning eriti õigusajaloo-alase uurimistegevuse toetamine Tartu Ülikoolis.

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Kandideerimiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlus sisaldab ka õppejõu soovitust – vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
  • ülevaade kavandatavast või käimasolevast uurimistööst (kuni 2 lk). Võib kirjeldada ka taotluse vastavas punktis.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. mai 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.