2017. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

Periood

01-04-201701-05-2017

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Stipendiumifondi suurus on 8000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida eesti rahvusest majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal esitada TÜ sihtasutusele:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus;
  • lühiessee (kuni 2 lk), mis selgitab tema arusaamist praegusest Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest, kirjeldab eetika tähtsust Eesti majanduslikus arengus ning väljendab, kuidas kandidaat ise aitab kaasa ja toetab enda nägemust Eesti majanduslikust arengust peale oma studiumi lõpetamist. Essee optimaalne pikkus on üks lehekülg ja mitte ületada kaks lehekülge. Essee tuleks lisada taotlusele pdf failina.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, erialane tase ja saavutused ning ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord. Samuti võetakse arvesse taotleja arusaamist majanduslikust arengust ja eetika tähtsusest kirjutatud essee alusel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.