2016. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium

2016. aasta kevadsemestril ei osutunud Tartu Ülikooli kandidaadid Riigi Kinnisvara AS stipendiumile valituks.

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personal järelkasvule.

RKAS stipendium magistriõppe üliõpilastele

Välja on kuulutatud üks 1818 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal.
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga.
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:
elektrooniline taotlus (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustööst ja stipendiumi kasutamise eelarvet)
õppejõu, praktika või lõputöö juhendaja soovitus (elektroonilise taotluse osa – vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
teadustöö kirjeldus (pdf dokumendina).

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. aprill 2016

____________________________________________________________________________________________________________________

RKAS stipendium doktoriõppe üliõpilastele

Välja on kuulutatud üks 2727 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktoriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal.
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga.
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:
elektrooniline taotlus (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustööst ja stipendiumi kasutamise eelarvet)
õppejõu, praktika või lõputöö juhendaja soovitus (elektroonilise taotluse osa – vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
teadustöö kirjeldus (pdf dokumendina).

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. aprill 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852, 56 571 221 (Katrin Pärn)