2016. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi 2016. aasta kevadsemestril pälvisid järgmised üliõpilased:

Laura Roht, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 2. aasta arst-resident (3500 eurot);
Holger Nõmm, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 2. aasta doktorant (3000 eurot);
Ragnar Ilp, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta arst-resident (1550 eurot);
Hedda Lippus, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 2. aasta doktorant (970 eurot);
Merli Saare, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta doktorant (1700 eurot);
Tarmo Puolokainen, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna 3. aasta doktorant (5000 eurot).

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
• Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) doktorandid ja magistrandid;
• Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
• Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:
elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest,  stipendiumi kasutamise eelarvet). Täitmata võib jätta taotlusvormi p. 10 ‘Majandusliku hetkeolukorra kirjeldus’
• õppejõu soovitus (vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida)
vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt juuni alguses