2015. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium

Periood

01-07-201501-08-2015

2015. aastal pälvis Lev Vassiljevi nimelise uurimisstipendiumi uurimisrühm koosseisus Jüri Jagomägi, Eda Jagomägi ja Heino Mardiste.

Lev Vassiljevi nimelise uurimisstipendiumi eesmärk on kirja panna 1960-2010.aastal Eesti kartograafias loodud unikaalsemate (tarkvara)tehnoloogiate kirjeldused ja kasutuslood.

Välja on kuulutatud stipendium kogusummas 19 800 eurot. Stipendium antakse töögrupile, mille miinimumsuurus on 3 liiget.

Taotleda saavad kõik, kelle tegevus ja teadustööd on seotud Eesti kaartide ja ruumiandmete arendamise või uurimisega ajavahemikus 1960 kuni 2010.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotlejate teadmisi uuritavast perioodist ja kogemusi kõnealuses valdkonnas ning tegevusplaani põhjalikkust.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal  esitada TÜ sihtasutusele:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks);
  • meeskonnaliikmete CV’d koos varem sarnasel teemal avaldatud artiklite loeteluga;
  • essee (kuni 1 lk), mis selgitab meeskonna arusaamist kõnealusest valdkonnast;
  • tegevusplaan koos tulemuse kirjeldusega.

Meeskonnaliikmete CV’d, essee ja tegevusplaan tuleks lisada taotlusele pdf failina.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. august 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)