2015. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2015. aasta kevadsemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi järgmised üliõpilased:
Karmen Kalk, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna 3. aasta doktorant (1000 eurot);
Sanna Puusepp, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta arst-resident (1500 eurot);
Gea Lepik, TÜ õigusteaduskonna 2. aasta doktorant (2000 eurot);
Aidi Adamson, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta arst-resident (1500 eurot);
Julia Oflijan, TÜ arstiteaduskonna 3. aasta doktorant (1500 eurot);
Ele Hanson, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta doktorant (2000 eurot);
Kaido Paapstel, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta doktorant (1500 eurot);
Inge Mesek, TÜ arstiteaduskonna 1. aasta doktorant (1000 eurot);
Deniss Sõritsa, TÜ arstiteaduskonna 4. aasta doktorant (1000 eurot);
Katrin Sonn, TÜ arstiteaduskonna 4. aasta doktorant (725 eurot).

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 10 000 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
• Tartu Ülikooli majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:
elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, juhendaja soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet). Täitmata võib jätta taotlusvormi p. 10 ‘Majandusliku hetkeolukorra kirjeldus’
vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.mai 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni keskpaigas