2014. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

Periood

01-05-201401-06-2014

2014. aasta kevadsemestril pälvisid Ole Golubjatnikovi mälestustipendiumi TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrandid Juhan Saaring ja Talvi Pihl.

Ühe stipendiumi suurus on 1300 eurot.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust).

Taotlusi saab esitada 1. juunini 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)