2014. aasta Edith Reimani stipendum

Periood

20-01-201427-02-2014

2014. aasta Edith Reimani stipendiumi pälvisid TÜ õigusteaduskonna 1. aasta magistrant Maarja Pild ja
TÜ filosoofiateaduskonna 2. aasta üliõpilane Inga Sapunjan.

Stipendiumi eesmärgiks on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Välja kuulutatakse kaks 1 500 euro suurust stipendiumi

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:
• elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel);
• väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega (va Tartu Ülikooli üliõpilastel);
• ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.

Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistrandid (naised), kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27. veebruar

Stipendiumid antakse üle 8. märtsil korporatsioon Indla 90. aastapäeva raames Tartus.