2013.a. Estraveli reisisihi stipendium

Periood

01-10-201301-11-2013

2013. aastal pälvisid Estraveli reisisihi stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Maarja soonberg
  • Kerli Mooses
  • Kaisa-Triin Karu

Estraveli reisistipendiume jagatakse välja 1770 euro ulatuses. Stipendiumide arvu ja suuruse määrab stipendiumikonisjon lähtuvalt taotlustest.

Stipendiumile saavad kandideerida kõikide teaduskondade vahetusüliõpilased oma õppe- ja teadusreiside toetuseks TÜ partnerülikoolidesse. Kaetakse sõidukulud.

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus.

Taotlemise tähtaeg on 1. november