2012.a. Johann von Seidlitzi stipendium

2012. aasta Johann von Seidlitzi stipendiumi pälvis Friedrich Kaasik, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant.

Välja on kuulutatud üks 4 000 euro suurune stipendium

Taotleda saavad Saksamaale õppima siirduvad TÜ üliõpilased:

  • arstiteaduskonnast alates põhiõppe 4. aastast, magistrandid ja doktorandid
  • loodus- ja tehnoloogiateaduskonnast magistrandid ja doktorandid

Kandideerimiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus;
  • ülevaade planeeritavast uurimistööst;
  • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus vastuvõtmise kohta.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid palume esitada inglise või saksa keeles. Lisadokumendid e-kirja lisas aadressil tysiht@ut.ee

Taotluste laekumise tähtaeg on 1. november