2012.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Periood

01-10-201201-11-2012

Valdkonnad

2012. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 •  Birgit Poopuu – sotsiaal- ja haridusteaduskonna doktorant, sõiduks San-Franciscosse erialasele konverentsile
 • Tiina Liimets – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant, sõiduks teaduskonverentsile Kaplinna
 • Kaja-Triin Laisaar – arstiteaduskonna doktorant, sõiduks erialasele stažeerimisele Kanadasse
 • Maarja Olli – filosoofiateaduskonna magistrant, sõiduks vahetusüliõpilasena Lundi Ülikooli
 • Laura Mihkla – arstiteaduskonna üliõpilane, sõiduks erialasele vabatahtlikule tööle Petlemma põgenikelaagrisse
 • Hannes Vinnal – filosoofiateaduskonna doktorant, sõiduks Götingeni Ülikooli uurimistöö tegemiseks
 • Urmas Salo – filosoofiateaduskonna doktorant, sõiduks Varssavi Uute Aktide Arhiivi uurimistöö tegemiseks
 • Viljo Aros – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrant, sõiduks West-Virginia ülikooli uurimistöö tegemiseks
 • Helena Liiv – kehakultuuriteaduskonna doktorant, sõiduks erialastele konverentsidele Austriasse ja Itaaliasse

Välja on kuulutatud kokku 6 400 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade magitrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • ta elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel rubriigis “Taotle stipendiumi”
 • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise, konverentsil osalemise jmt. kohta elektroonselt e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee

Taotlemise tähtaeg on 1. november