2011.a. Tartu Ülikooli Raefond

Periood

01-10-201101-11-2011

2011. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemia:

  • TÜ majandusteaduskonna ettevõtluskeskuse juhataja prof. Tõnis Mets
  • TÜ kliinikumi arst-õppejõud Elmar Mustimets
  • TÜ keelekeskuse lektor Kaarina Rein

Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

  • Sotsiaal- ja haridusteaduskond – Mats Kivistik
  • Usuteaduskond – Janek Mägi
  • Loodus- ja tehnoloogiateaduskond – Roland Matt
  • Loodus- ja tehnoloogiateaduskond – Merlin Raud
  • Sotsiaal- ja haridusteaduskond – Kai-Riin Veromann

Välja on kuulutatud üheksa stipendiumi, igale teaduskonnale üks 640 euro suurune stipendium

Kandideerida saavad Tartust pärit (aluseks sissekirjutus rahvastikuregistri järgi) edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) üliõpilased kõigil õppetasemetel.

Taotlemiseks on vaja täita elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis “Taotle stipendiumi”

Taotluste tähtaeg on 1. november


Välja on kuulutatud 4 590 eurot Raefondi preemiateks

Preemia on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premeerimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Preemia kandidaate võivad esitada teaduskonnad, instituudid, teadusasutused, ülikooli asutused jm. üksused. Preemiat võib taotleda ka isik ise. Esildistes ja taotlustes tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest preemiat taotletakse.

Preemia esildised ja taotlused esitada TÜ Sihtasutusele vabavormilistena siseposti teel või postiga aadressil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks