2011.a. Prof. Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fond

2011. aastal pälvisid Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnistamise stipendiumi TÜ arstiteaduskonna doktorant Triin Laisk ja TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrant Helen Oopkaup.

Välja kuulutatakse üks 640 euro suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.

Taotlusi saab esitada kuni 2. oktoobrini.

Stipendium antakse üle arstiteaduskonna päevade raames toimuval teaduskonverentsil

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 2. oktoobriks 2011.a.

elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (elektroonselt aadressil tysiht@ut.ee) .

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee