2011.a. Laste Kliiniliste Uuringute Fond

Periood

01-10-201101-11-2011

2011. aastal pälvis Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendiumi TÜ arstiteaduskonna 4. aasta arst-resident Lenne-Triin Kõrgvee.

Laste Kliiniliste Uuringute Fondi asutas prof. Irja Lutsar 2010.a. osana talle käesoleval aastal määratud riiklikust teadus-preemiast.

Välja on kuulutatud üks 950 euro suurune stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid , oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada:

  • elektrooniline taotlusvorm sihtasutuse kodulehel;
  • õppejõududel ja arst-residentidel vabavormiline taotlus sihtasutusele siseposti kaudu või pdf-failina e-kirja lisas;
  • lühikokkuvõte teadustööst (mitte üle 2 lk.) pdf-failina.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november

Sihtasutuse e-post tysiht@ut.ee või ruth.kotsar@ut.ee

Info telefonidel 7375852 või 5216820