2011.a. Estraveli reisisihi stipendium

Periood

01-10-201101-11-2011

Valdkonnad

2011. aastal pälvisid Estraveli reisisihi stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Pille Davel
  • Riina Roasto
  • Riti Tiimus
  • Holger Nõmm
  • Kristiina Müür
  • Triin Võrno

Välja on kuulutatud kokku 1 970 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse määrab stipendiumikonisjon lähtuvalt taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade vahetusüliõpilased ja noorteadlased oma õppe- ja teadusreiside toetuseks TÜ partnerülikoolidesse. Kaetakse sõidukulud.

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis “Taotle stipendiumi”

Taotlemise tähtaeg on 1. november