2011.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Periood

01-10-201101-11-2011

Valdkonnad

2011. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 • Gerda Rumvolt – kehakultuuriteaduskonna üliõpilane, sõiduks Toronto ülikooli vahetusüliõpilasena
 • Maria Liiv – sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane, sõiduks Jonköpingisse õppereisile
 • Ele Viskus – filosoofiateaduskonna üliõpilane, sõiduks Taiwanile erialasele konverentsile
 • Janno Torop – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane, sõiduks VTT Teaduskeskusesse Soome
 • Hedi Hepner – õigusteaduskonna üliõpilane, sõiduks Rahvusvahelise Arbitraazi Akadeemia kursusele Pariisi
 • Helen Lempu – arstiteaduskonna üliõpilane, sõiduks ülemaailmsele arstiüliõpilaste konverentsile Ghanas
 • Marie Abel – arstiteaduskonna üliõpilane, sõiduks ülemaailmsele arstiüliõpilaste konverentsile Ghanas
 • Katre Tatrik – sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane, sõiduks Tbilisi ülikooli vahetusüliõpilaseks
 • Mariann Sirgmets – õigusteaduskonna üliõpilane, sõiduks kaubandusõiguse harjutuskohtu võistluise eelvõistlusele New Yorki

Välja on kuulutatud kokku 5 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade magitrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • ta elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis “Taotle stipendiumi”
 • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise, konverentsil osalemise jmt. kohta elektroonselt e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee

Taotlemise tähtaeg on 1. november