2011.a. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2011. aasta kevadsemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi:

  • arstiteaduskonna doktorant Marko Pastak (7 400 eurot)
  • arstiteaduskonna arst-resident Laura Villemson (2 800 eurot)
  • arstiteaduskonna arst-resident Ksenia Boriskina (2 600 eurot)

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 12 800 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:

· Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;

· Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;

· Tartu Ülikooli majandus-, haridus- ja sotsiaal- ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Konkursi tähtaeg on 1. juuni

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

· elektrooniline stipendiumi taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab

– isikuandmeid

– ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest

– põhjendust stipendiumi taotlemiseks

– ülevaadet erialasest teadustegevusest

– juhendaja soovitust

– stipendiumi kasutamise eelarvet

* vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (paberil).

 

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juunikuus.

Taotlused esitada elektroonselt sihtasutuse kodulehe kaudu www.ut.ee/sihtasutus

Paberil materjalid TÜ Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu

Info: tysiht@ut.ee

tel. 7375852 või 521 6820