2010.a. Erich Rannu Perekonna Stipendium

Periood

01-03-201001-04-2010

2010. aastal pälvisid Erich Rannu perekonna stipendiumi Andres Kuusik ja Tanel Mehine.

Erich Rannu perekonna stipendiumitele

Erich Rannu perekonna stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Välja kuulutatakse kaks 50 000 krooni suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Taotlejal tuleb lisaks elektroonsele taotlusele sihtasutuse kodulehel esitada paari leheküljeline essee, mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majandusarengus.

Konkursi tähtaeg on 1. aprill

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni alguses.

Taotlused esitada elektroonselt sihtasutuse kodulehe kaudu www.ut.ee/sihtasutus

Essee saata e-posti aadressil tysiht@ut.ee

Info: tel. 7375852 või 521 6820, e-post tysiht@ut.ee