2010.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Periood

01-10-201001-11-2010

Valdkonnad

2010. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 • Laura Kask – õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
 • Mari Nuga – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile USA-sse Seattlesse
 • Niina Voropajeva – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile Saksamaale Dresdenisse
 • Helin Räägel – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile Indiasse, Bangaloresse
 • Kristel Kotta – filosoofiateaduskonna üliõpilane sõiduks Soome Tampere Ülikooli vahetusüliõpi-laseks
 • Kristjan Mägi – õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
 • Hardi Rikand – õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
 • Siim Vahtrus – õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Saksamaale Konstanzi Ülikooli raamatukokku
 • Marie Abel – arstiteaduskonna üliõpilane sõiduks ülemaailmsele arstiteadusüliõpilaste aastakonverentsile Indoneesias
 • Mai Beilmann – sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane sõiduks Saksamaale Konstanzi Ülikooli
 • Kersten Lehismets – filosoofiateaduskonna üliõpilane sõiduks USA-sse keeleteaduse alasele kursusele.

Välja on kuulutatud kokku 100 000 krooni, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade magitrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • ta elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis “Taotle stipendiumi”
 • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise, konverentsil osalemise jmt. kohta elektroonselt e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee

Taotlemise tähtaeg on 1. november