2010.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Periood

01-10-201001-11-2010

Valdkonnad

2010. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Laura Kask – õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
  • Mari Nuga – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile USA-sse Seattlesse
  • Niina Voropajeva – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile Saksamaale Dresdenisse
  • Helin Räägel – loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane sõiduks erialasele konverentsile Indiasse, Bangaloresse
  • Kristel Kotta – filosoofiateaduskonna üliõpilane sõiduks Soome Tampere Ülikooli vahetusüliõpi-laseks
  • Kristjan Mägi – õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
  • Hardi Rikand – õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Austriasse Salzburgi suveülikooli
  • Siim Vahtrus – õigusteaduskonna üliõpilane sõiduks Saksamaale Konstanzi Ülikooli raamatukokku
  • Marie Abel – arstiteaduskonna üliõpilane sõiduks ülemaailmsele arstiteadusüliõpilaste aastakonverentsile Indoneesias
  • Mai Beilmann – sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane sõiduks Saksamaale Konstanzi Ülikooli
  • Kersten Lehismets – filosoofiateaduskonna üliõpilane sõiduks USA-sse keeleteaduse alasele kursusele.

Välja on kuulutatud kokku 100 000 krooni, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade magitrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • ta elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis “Taotle stipendiumi”
  • vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise, konverentsil osalemise jmt. kohta elektroonselt e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee

Taotlemise tähtaeg on 1. november