2009.a. Loova Täppisteaduse Fond

Periood

01-10-200901-11-2009

Statuut

2009. aasta Loova Täppisteaduse Fondi stipendiumi pälvis Tavo Romann, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant.

Välja on kuulutatud üks 15 000 krooni suurune stipendium

Taotleda saavad täppisteaduste valdkonna (füüsika, keemia, matemaatika) kõigi tasemete üliõpilased oma teadus- või arendustööga, taotletud leiutise või patendiga, valdkonda tutvustava ja toetava tegevusega, uute innovatiivsete õppemeetodite kasutuselevõtu ja loomisega.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • elektrooniline sipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel rubriigis “Taotle stipendiumi”
  • taotluse aluseks olev töö või selle kirjeldus valmidusastmes, mis sisaldab vähemalt terviklikku põhiteksti ja lisasid (st. et võib aga ei pea sisaldama lõplikult vormistatud varianti) – digitaalselt sihtasutuse e-aadressil tysiht@t.ee

Taotlemise tähtaeg on 1. november