2009.a. Estraveli reisisihi stipendium

Periood

01-10-200901-11-2009

Valdkonnad

2009. aastal pälvisid Estraveli reisisihi stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Liisa Seppel – 6 000 krooni
  • Liina Marjak – 22 000 krooni
  • Nele Pihla – 3 000 krooni
  • Mari Agarmaa – 6 000 krooni
  • Sigrid Valo – 3 000 krooni

Välja on kuulutatud kokku 40 000 krooni, stipendiumide arvu ja suuruse määrab stipendiumikonisjon lähtuvalt taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade vahetusüliõpilased ja noorteadlased oma õppe- ja teadusreiside toetuseks TÜ partnerülikoolidesse. Kaetakse sõidukulud.

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis “Taotle stipendiumi”

Taotlemise tähtaeg on 1. november