2008.a. Valter Niiluse stipendium

Periood

01-10-200801-11-2008

2008. aastal pälvisid Valter Niiluse stipendiumi TÜ filosoofiateaduskonna üliõpilased Kristel Uiboaed ja Madis Jürviste.