2008.a. Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium

Periood

01-10-200801-11-2008

2008. aastal pälvis Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendiumi suurusega 50 000 krooni Krista Ress – arstiteaduskonna doktorant.