2008.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Periood

01-10-200801-11-2008

Valdkonnad

2008. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 • Marleen Nõmmela – filosoofiateaduskonna 3.a. doktorant (5 500 krooni), kasutab stipendiumi sõiduks Saksamaale tutvuma doktoritöös käsitletava perekonna arhiiviga;
 • Aune Ainson – filosoofiateaduskonna 1.a. magistrant (5 500 krooni), kasutab stipendiumi õppima asumiseks Bologna Ülikooli Itaalias;
 • Mart Kull – arstiteaduskonna 3.a. doktorant (12 000 krooni), kasutab stipendiumi sõiduks erialasele konverentsile Kopenhaagenisse;
 • Triin Laisk – arstiteaduskonna 1.a. doktorant (7 000 krooni), sõidam erialasele konverentsile Veneetsiasse;
 • Mai Blöndal – arstiteaduskonna 1.a. doktorant (8 000 krooni) sõidab biostatistika suvekursusele Trevisiosse;
 • Kadri Englas – kehakultuuriteaduskonna 2.a. magistrant (11 500 krooni) sõidab erialasele kursusele Genti Ülikooli;
 • Riin Magnus – filosoofiateaduskonna 1.a. doktorant (7 500 krooni) sõidab erialasele konverentsile Tallahausseesse (USA);
 • Art Johanson – filosoofiateaduskonna 1.a. magistrant (13 000 krooni) sõidab Münsteri Ülikooli õppima;
 • Ene Andresen – õigusteaduskonna 4.a. doktorant (10 000 krooni) sõidab Konstanzi Ülikooli doktoritööd lõpetama ja doktorieksamiks valmistuma;
 • Dmitri Kulakov – filosoofiateaduskonna 1.a. doktorant (10 000 krooni) kasutab stipendiumi välitööde teostamiseks Peipsiäärsetes külades nelja aasta jooksul;
 • Ragne Jõerand – filosoofiateaduskonna 2.a. magistrant (6 000 krooni) sõidab Inglismaale Canterbury inglise keele õpetamise metoodika alasele väljaõppele;
 • Esta Prangel – filosoofiateaduskonna 2.a. magistrant (4 000 krooni) sõidab Ungarisse Szegedi Ülikooli magistritöö materjale koguma.