2006.a. Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium

Periood

01-10-200601-11-2006

2006. aastal pälvis Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendiumi suurusega 30 000 krooni Liina Nagirnaja – bioloogia-geograafiateaduskonna doktorant.