2006.a. Heinz Martin Ederma stipendium

Periood

01-10-200601-11-2006

2006. aasta Heinz Martin Ederma stipendiumi pälvis Aleksei Bredihhin.

Heinz Martin Ederma stipendiumi eesmärgiks on Tartu Ülikoolis orgaanilist peensünteesi õppivate üliõpilaste, magistrantide või doktorantide toetamine. Stipendiumi, mille suurus sellel aastal on 10 000 krooni, määramisel võetakse aluseks üliõpilase (magistrandi, doktorandi) edukus stuudiumil ja iseäranis orgaanilises keemias ning kalduvus rakendada oma teadmisi teaduslikus uurimistöös.